• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Nowości


Zakończenie projektu "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki".

Zespół projektowy informuje, że w dniu 31 października 2012 zakończona została realizacja projektu "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki". Wszystkim przedsiębiorstwom, pracownikom przedsiębiorstw oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym dziękujemy za udział w projekcie.

Publikacja naukowa gotowa do pobrania.

Informujemy, że publikacja naukowa pt. "Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP w wybranych przedsiębiorstwach Wielkopolski jest już gotowa do pobrania.

Publikację można pobrać klikając w link (Pobierz publikację).

Galeria zdjęć z konferencji zamykających projekt "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki".

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z konferencji zamykających nasz projekt "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki".

 

 

 

 

 

Konferencja zamykająca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

W dniu 25  października 2012r odbędzie się konferencja zamykająca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.
Poniżej przedstawiamy program konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

L.p.

Godzina

Temat

1

15:30 – 16:00

Rejestracja uczestników

2

16:00 – 16:20

Powitanie uczestników

Podsumowanie projektu Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki

3

16:20 – 16:40

Badania ewaluacyjne zrealizowane wśród uczestników projektu.

4

16:40 – 17:00

Prezentacja publikacji naukowej pt. „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”

5

17:00 – 17:20

Przerwa na poczęstunek

6

17:20 – 17:40

Wnioski i dyskusja związana z  powstałą w ramach projektu publikacją naukową

6

17:40 – 18:00

Dyskusja na temat perspektyw współpracy świata nauki i biznesu

7

18:00

Zakończenie

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma egzemplarz publikacji naukowej pt. „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”.

Konferencja zamykająca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

W dniu 30  października 2012r odbędzie się konferencja zamykająca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Poniżej przedstawiamy program konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

L.p.

Godzina

Temat

1

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

2

10:00 - 10:10

10:10 - 10:30

Powitanie uczestników

Podsumowanie projektu Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki

3

10:30 – 10:50

Badania ewaluacyjne zrealizowane wśród uczestników projektu.

4

10:50 - 11:10

Publikacja naukowa

6

11:10 – 11:30

Wnioski i dyskusja związana z  powstałą w ramach projektu publikacją naukową

6

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

7

12:00 - 12:30

Dyskusja na temat perspektyw współpracy świata nauki i biznesu. Zakończenie konferencji


Zakończenie etapu pisania publikacji naukowej.

Stażyści zakończyli pisanie swoich rozdziałów, a gotowy materiał przekazany zostanie wkrótce do drukarni.
Gratulujemy!

Zakończenie staży pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach Wielkopolski.

W dniu 6 lipca ostatnia grupa pracowników naukowo-dydaktycznych zakończyła cykl staży w przedsiębiorstwach Wielkopolski.
W sumie stażyści odwiedzili 15 przedsiębiorstw, w których spędzili 1800 godzin.
Zebrane podczas wizyt badawczych materiały posłużą stażystom do napisania publikacji naukowej:

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP DO PLANOWANIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI. 

Życzymy owocnej pracy nad publikacją i udanych wakacji. 

Zespół projektowy.

 


Stażyści rozpoczynają staże w przedsiębiorstwach.

Już wkrótce 18 stażystów rozpocznie staże (wizyty badawcze) w 15 przedsiębiorstwach z terenu Wielkopolski. Efektem staży będzie publikacja naukowa dotycząca wykorzystania systemów klasy ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. 

Zakończenie cyklu spotkań i symulacji.

Zespół projektowy informuje, że 05.04.2012 zakończyliśmy cykl spotkań i symulacji , w którym uczestniczyli pracownicy przedsiębiorstw i pracownicy naukowo-dydaktyczni. 
84 uczestników zaliczyło pozytywnie test wiedzy i umiejętności na koniec spotkań, w tym 26 pracowników naukowo-dydaktycznych,18 osób z najlepszymi wynikam
z testu na koniec zajęć zakwalifikowało się do udziału w stażach
.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SPOTKANIACH I GRATULUJEMY DOBRYCH WYNIKÓW Z TESTÓW !!!

 

Harmonogram szkoleń w marcu 2012r w WSL w Poznaniu.

W marcu br odbędzie się cykl 6 szkoleń w ramach projektu NBBBBN dla grupy PES WSL w Poznaniu. Szczegóły w załączonym harmonogramie PDF ) .

 

Harmonogram szkoleń w lutym 2012r w WSL w Poznaniu.

W lutym br odbędzie się cykl 5 szkoleń w ramach projektu NBBBBN dla grupy PES WSL w Poznaniu. Szczegóły w załączonym harmonogramie PDF ) .

 

Harmonogram szkoleń w styczniu 2012r w WSL w Poznaniu.

W styczniu br odbędzie się cykl 5 szkoleń w ramach projektu NBBBBN dla grupy PES WSL w Poznaniu. Szczegóły w załączonym harmonogramie PDF ) .

 

Rozpoczęcie spotkań i symulacji.

Informujemy, że z dniem 1 grudnia br. rozpoczęliśmy cykl spotkań i symulacji z użyciem Platform Edukacyjno-Symulacyjnych .

 

Przedłużenie terminu rekrutacji.

Informujemy, że przedłużamy termin rekrutacji uczestników projektu do dnia 30 listopada 2011 roku.


Galeria zdjęć z konferencji otwierających projekt "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki".

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z konferencji otwierających nasz projekt "Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki".
 

 

 

 
 
Konferencja w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

W dniu 10 listopada br. odbędzie się ostatnia z trzech zaplanowanych konferencji. Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Adres konferencji:
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Poznań, ul. Estkowskiego 6
Sala 310

PROGRAM KONFERENCJI

L.p.

Godzina

Temat

1

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników

2

9:00 – 9:20

Powitanie uczestników

Prezentacja projektu Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki założenia i cele projektu

3

9:20 – 9:40

„Symulacje dla pracowników naukowo – dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw na Platformie Edukacyjno-Symulacyjnej” – cele i program spotkań.

4

9:40 – 10:10

Przerwa na poczęstunek

5

10:10 – 10:30

„Staże pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach” – szczegółowa prezentacja: cele, przebieg, praca naukowa.

6

10:30 – 10:50

Prezentacja projektu realizowanego w ramach EFS „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”

7

10:50 – 11:20

Rekrutacja do projektu spośród Uczestników konferencji

8

 

Zakończenie


Konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

W dniu 27 października br. odbędzie się pierwsza z trzech zaplanowanych konferencji . Konferencja organizowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile.

Adres konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Piła, ul. Podchorążych 10
Sala konferencyjna - Biblioteka - Budynek C

PROGRAM KONFERENCJI

L.p.

Godzina

Temat

1

13:00 – 13:30

Rejestracja uczestników

2

13:30 – 14:00

Powitanie uczestników

Prezentacja projektu Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki założenia i cele projektu

3

14:00 – 14:30

„Symulacje dla pracowników naukowo – dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw na Platformie Edukacyjno-Symulacyjnej” – cele i program spotkań.

4

14:30 – 15:00

Przerwa na poczęstunek

5

15:00 – 15:30

„Staże pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach” – szczegółowa prezentacja: cele, przebieg, praca naukowa.

6

15:30 – 15:45

Prezentacja projektu realizowanego w ramach EFS „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”

7

15:45 – 16:15

Rekrutacja do projektu spośród Uczestników konferencji

8

16:15

Zakończenie

 

Konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

W dniu 28 października br. odbędzie się druga z trzech zaplanowanych konferencji . Konferencja organizowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie.

Adres konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Leszno, ul. Mickiewicza 5
Biblioteka uczelniana - sala multimedialna - 2 piętro

PROGRAM KONFERENCJI

L.p.

Godzina

Temat

1

15:00 – 15:15

Rejestracja uczestników

2

15:15 – 15:45

Powitanie uczestników

Prezentacja projektu Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki założenia i cele projektu

3

15:45 – 16:15

„Symulacje dla pracowników naukowo – dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw na Platformie Edukacyjno-Symulacyjnej” – cele i program spotkań.

4

16:15 – 16:30

Przerwa na poczęstunek

5

16:30 – 17:00

„Staże pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach” – szczegółowa prezentacja: cele, przebieg, praca naukowa.

6

17:00 – 17:15

Prezentacja projektu realizowanego w ramach EFS „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”

7

17:15 – 17:30

Rekrutacja do projektu spośród Uczestników konferencji

8

17:30

Zakończenie

 

Rozstrzygniecie drugiego zapytania ofertowego.

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) w dniu dzisiejszym (12.09.2011 r.) rozstrzygnięto wybór Oferenta w sprawie
zakupu oprogramowania ITSM (dotyczy zapytania ofertowego nr 1/09/2011/NBBBBN z dnia 13.09.2011r.)

Protokół z obrad komisji zostanie rozesłany do wszystkich Oferentów, którzy nadesłali do Zamawiającego (L-Systems) swoje oferty.
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem.

Dokumentacja protokółu dostępna jest na stronie internetowej www.l-systems.pl lub do odbioru w biurze projektu:
ul. Okrzei 18 pok. 102,
64-920 Piła

 

Rozstrzygniecie pierwszego zapytania ofertowego.

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) w dniu dzisiejszym (27.09.2011 r.) rozstrzygnięto wybór Oferenta w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów i łącza internetowego (dotyczy zapytania ofertowego nr 1/08/2011/NBBBBN z dnia 30.08.2011r.)

Protokół z obrad komisji zostanie rozesłany do wszystkich Oferentów, którzy nadesłali do Zamawiającego (L-Systems) swoje oferty. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem.

Dokumentacja protokółu dostępna jest na stronie internetowej www.l-systems.pl lub do odbioru w biurze projektu: 
ul. Okrzei 18 pok. 102, 
64-920 Piła


Rejestracja uczestników projektu.

Udostępniamy wszystkim zainteresowanym udziałem w projekcie niezbędne formularze. Formularze są dostępne w menu Rejestracja w formie plików: Word i PDF.
 

Pierwsze zapytanie ofertowe.

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (30.08.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2011/NBBBBN w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Więcej szczegółów na :
www.l-systems.pl

 

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA