• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Materiały  promocyjne


Ulotka projektu (PDF).

Plakat projektu (PDF).

Roll-up projektu (PDF).

Dyplom (PDF).

Okładka publikacji naukowej (PDF).

Publikacja naukowa (PDF).

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA