• .

 • .

 • .

 • .

 • .

Informacje ogólne


Okres realizacji projektu:

 • Od 1 sierpnia 2011 roku do 31 października 2012 roku.

Budżet projektu:

 • 1 012 487,00 zł

Realizatorzy projektu:

 • L-Systems (Beneficjent)
 • Państwowa Szkoła Zawodowa w Lesznie (Partner)
 • Państwowa Szkoła Zawodowa w Pile (Partner)
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (Partner)

Instytucja Pośrednicząca (instytucja kontrolująca realizację projektu):

 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)

Cel projektu:

 • Poszerzenie współpracy sfery naukowo – badawczej z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie potencjału pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z terenu Wielkopolski w obszarze ERP do 10.2012 r. poprzez odbycie staży przez pracowników naukowo - dydaktycznych w Przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw (PP) oraz odbycie cyklu spotkań pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z pracownikami przedsiębiorstw (PP) dotyczących wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Cele szczegółowe projektu:

 • 1) uzyskanie przez 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (PND) z Wielkopolski wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw w zakresie planowania zasobów z wykorzystaniem systemu klasy ERP poprzez 2 miesięczne staże w przedsiębiorstwach;
 • 2) stworzenie warunków do współpracy środowisk nauki i biznesu poprzez ujednolicenie bazy pojęciowej, wymianę doświadczeń i oczekiwań w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwem z wykorzystaniem ERP;
 • 3) poprawa współpracy środowiska naukowego i biznesowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i wspólnych działań innowacyjnych poprzez podniesienie wiedzy przedsiębiorstw z Wielkopolski o badaniach i ofercie ośrodków naukowych, w tym dotyczących wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Uczestnicy projektu:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni
 • pracownicy przedsiębiorstw
 • właściciele i przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA