• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Warunki uczestnictwa


Grupa docelowa:

Zgodnie z dokumentacją konkursową grupę docelową stanowią osoby i podmioty z terenu województwa wielkopolskiego (osoby posiadające na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego/lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego); w przypadku podmiotów/instytucji – prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Uczestnikiem Projektu może być:

1) Pracownik naukowo - dydaktyczny mieszkający i/lub pracujący w województwie wielkopolskim. Przy czym w pierwszej kolejności do projektu przyjmowani będą pracownicy naukowo - dydaktyczni (PND) którzy zajmują się w swoich badaniach problematyką ERP lub zamierzają w okresie najbliższych 2 lat tę tematykę podjąć, w drugiej kolejności przyjmowani będą pracownicy naukowo - dydaktyczni Partnerów projektu, minimalne wymagania to umiejętność obsługi komputera oraz znajomość podstaw planowania zasobów przedsiębiorstw;

2) Przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Przy czym w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą przedsiębiorstwa, które mają zamiar usprawnić system ERP w zakresie planowania zasobów; a w drugiej kolejności przedsiębiorstwa mające zamiar wdrożyć system ERP w okresie najbliższych 2 lat;

3) Pracownik przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy przedsiębiorstw skierowani przez przedsiębiorstwa, które przyjmą na staż pracowników naukowo - dydaktycznych (PND), w drugiej kolejności pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się planowaniem zasobów w przedsiębiorstwie, w trzeciej kolejności pracownicy przedsiębiorstw korzystający z systemów ERP, lub Ci którzy będą je wykorzystywać, minimalne wymagania to umiejętność obsługi komputera.

W Projekcie priorytetowo będą traktowane kobiety, ze względu na podjęte w ramach projektu działania równościowe. Kobiety winny stanowić co najmniej 50% z ogółu grupy pracowników przedsiębiorstw i co najmniej 46% z ogółu grupy pracowników naukowo dydaktycznych.

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA