• .

 • .

 • .

 • .

 • .

WSL w Poznaniu


 Dane teleadresowe:

Wyższa Szkoła Logistyki

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel.: +48 61 850 47 81, +48 61 852 95 55 / fax. +48 61 850 47 89

www.wsl.com.pl

Prestiż, solidne wykształcenie, nowoczesność, wartościowy dyplom – to cechy, z którymi kojarzona jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Założona w 2001 roku przez Centrum Edukacji Logistycznej (z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania), to dzisiaj krajowy lider w dziedzinie kształcenia logistycznego na poziomie studiów wyższych. Wysoki poziom edukacji w WSL, gwarantuje przede wszystkim kadra dydaktyczna o najlepszych kwalifikacjach, a także nowatorski program studiów, rozwijający się zgodnie z potrzebami rynku.

WSL prowadzi edukację na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. W swojej ofercie dydaktycznej oferuje trzy kierunki: Logistyka, Ekonomia i Zarządzanie oraz kilkanaście specjalności.

WSL współpracuję z różnymi uczelniami w Europie, dzięki czemu studenci mogą uczestniczyć w wymianach zagranicznych. Poza tym, od początku istnienia, WSL ma podpisane umowy partnerskie z przedsiębiorstwami i instytucjami, zaliczanymi do liderów w swoich branżach. Wśród Partnerów Wyższej Szkoły Logistyki jest ponad dwadzieścia firm o zasięgu krajowym i zagranicznym. Są to m.in. Kuehne+Nagel, DHL Express, Signity, Panopa, Quantum Software i inne. Dzięki tej współpracy studenci WSL odbywają staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Bliski kontakt z rynkiem pozwala także uczelni na bieżące dostosowywanie programu studiów do zmieniających się wymogów rynkowych. Uczelnia współpracuje także z ponad 200 szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a od trzech lat organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną.

Wyższa Szkoła Logistyki jest uczelnią, która nie tylko kształci w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie, ale także zapewnia wszechstronny rozwój swoim studentom. I to jest dziś klucz do sukcesu.

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Kierunek Zarządzanie:

 • Inwestycje i nieruchomości logistyczne
 • Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Kierunek Logistyka:

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Eurologistyka

Kierunek Ekonomia:

 • Ekonomika transportu

Szczegóły: http://www.wsl.com.pl/studia-licencjackie 

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunek Logistyka:

 • Inżynieria systemów logistycznych

Szczegóły: http://www.wsl.com.pl/studia-inzynierskie

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Kierunek Zarządzanie:

 • Logistyka
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw

Szczegóły: http://www.wsl.com.pl/studia-ii-stopnia 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Logistyka
 • Logistyka - studia dla nauczycieli
 • Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny Pracy
 • Nowoczesne Metody Zarządzania Zapasami
 • Zarządzanie Magazynem
 • Obsługa Logistyczna Towarów Niebezpiecznych

Szczegóły: http://www.wsl.com.pl/studia-podyplomowe 

 

 

  

Projekt Współfinansowany z Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA